Bønnerup strand

Mystikkens Vej

Faglig og erhvervsmæssig baggrund

 

I 1960'erne to års militærtjeneste, det meste af tiden som befalingsmand. Læge siden 1976. Bred hospitalsturnus nogle få år. Underviste samtidig lægestuderende i anatomi og patologisk anatomi. Autorisation til almen praksis i 1981.

Derefter, indtil 2009/-10, udviklings-, supervisions- og undervisningsarbejde m.m. inden for arbejdsmarkeds- og socialområder i både privat og offentligt regie. Bl.a. vedrørende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, rehabilitering, arbejdsfastholdelse samt kommunal sagsbehandling, samarbejde og indsats vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering, revalidering, flexjob, førtidspension m.m.

Arbejdede overvejende som selvstændig - alene og i samarbejde med andre konsulentfirmaer. Havde opgaver "overalt" i DK.

Underviste desuden i perioder om brug af opmærksomhedsøvelser, visualisering, meditation, drømme m.m. som led i personlige udviklingsforløb. Underviser og vejleder nu enkeltpersoner og små grupper om dybtgående, helende forandring af bevidsthed og personlighed.

Har skrevet en række socialmedicinske artikler til fagtidsskrifter. Har desuden udarbejdet et elektronisk databaseredskab, et større socialfagligt opslagsværk samt andre vejledninger, alle til brug i kommunernes sygedagpengesagsbehandling.

Medvirkede først i 1970'erne til flere bogudgivelser, bl.a. Hvad er det nu med de naturlæger? Chr. Erichsens forlag, 1971, og Kost og migræne, Migræneklinikkens forlag 1973.

Har også udgivet:
Mystikkens vej - til frihed, på papir og som e-bog, Skriveforlaget 2014.
The Mystic's Path - to Freedom, e-bog på amazon.com 2015.
Den mystiske oplevelse - Mystikkens vej II, på papir og som e-bog,
Skriveforlaget 2016.

Uddannelse i opmærksomhedsøvelser, visualisering, meditation o.l.:

1967-70 F. Mathias Alexanderteknik.
1986 Åben sorggruppe.
1986-88 Jungiansk drømmeanalyse.
1986-1999 omfattende træning og vejledning i kropsorienterede og symbolske opmærksomhedsøvelser, visualisering, meditation, healing, arbejde med drømme med mere hos en meget erfaren vejleder.

Har desuden, dengang og senere, i mindre omfang trænet anden øvelses- og meditationsteknik samt holotropi, gestaltterapi, bioenergetik, psykodrama, trauma releasing exercises med mere hos andre erfarne undervisere og vejledere.