Bønnerup strand

Mystikkens Vej

Litteratur

 

Her er et lille udvalg af den litteratur, som har inspireret mig. Jeg har ikke medtaget artikler eller almindelige fag- og lærebøger.

Aron, Elaine N. The Highly Sensitive Person. Element 2003.
Bertelsen, Jes. Drømme, chakrasymboler og meditation. Borgen 1982.
Dhammapada - Buddhas læreord. St. Ansgars Forlag 1981.
Elsass, Peter. Buddhas veje. En introduktion til buddhistisk psykologi. Dansk Psykologisk Forlag 2011.
Gormsen, Klaus. Ekstasens nødvendighed. Lindeløvs Forlag 1996.
Grof, Stanislav. Den indre rejse 1. Borgen 1977.
Gruen, Arno. På sporet af det tabte selv. Munksgaard 1988.
Hanh, Thich Nhat. Old Path White Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha. Parallax Press 1991.
Harari, Yuval Noah. Sapiens. A Brief History of Humankind. Vintage Books 2011.
Harari, Yuval Noah. Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Vintage Books 2017.
Hesse, Hermann. Siddhartha. Gyldendal 1972.
Huxley, Aldous. Den evige filosofi. St. Ansgars Forlag 1979.
Høegh-Olesen, H. & Dalsgaard, T. 20 psykologiske eksperimenter - der ændrede vores syn på mennesket. Plurafutura Publishing 2011.
Højholt, Lene. Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet. Borgen 2006.
Haaning, A. & Riisager, M. Mystik - i filosofi, religion og litteratur. Forlaget Univers 2011.
Keating, Thomas. Åbent sind. Åbent hjerte. Boedal 2010.
Koch, N., Meisner P. & Møller-Kristensen F. Det indre univers. Det Kongelige Bibliotek & Rhodos 1972.
Laotse. Tao Teh Ching. St. Ansgars Forlag 1995.
Larsen, J. Anker. For Åben dør. Borgen 1966.
Larsen, Nukunu Jørgen. Not until you die. Nukunu Publishing, Denmark, 2003.
LeGuin, Ursula K. Troldmanden fra jordhavet. Borgen 1984.
Levine, Peter A. Den tavse stemme. H. Reitzel 2012.
Lowen, Alexander. Kærlighed, sex og dit hjerte. Borgen 1989.
Maas, Sharon. I giftefærdig alder. Lindhardt & Ringhof 2001.
Malthe-Bruun, Vibeke. Kim. Uddrag af Dagbog og Breve skrevet af Kim fra hans syttende til hans enogtyvende Aar. Thaning & Appels Forlag 1962.
Marcus, Aage. Mystik og mystikere. Gyldendal 1962.
Mauthner, A. & A. Conversations with Bob Moore. Udgivet af Mauthner, A. & A. i Schweiz 1992.
Miller, Alice. Du må ikke mærke. H. Reitzel 1985.
Moss, Richard. Livets Mandala. Borgen 2008.
Myskja, Audun. Musik som medicin. Borgen 2005.
Nørmark, D. & Andreassen, L. Det virkelige menneske. People'sPress 2007.
OSHO. Hsin Hsin Ming: The Zen Understanding of Mind and Consciousness. OSHO Media 2013.
OSHO. The Hidden Harmony. Talks of the fragments of Heraclitus. Rebel 1978.
Rasmussen, S. M. & Nielsen, O. T. Introduktion til ACT. Dansk psykologisk forlag 2010.
Rifkin, Jeremy. The empathic civilization. Polity 2009.
Rowe, Dorothy. Depression. Find ud af dit fængsel. Nyt Nordisk 1984.
Segal, Suzanne. Collision with the Infinite. New Age Books 2004.
Shankara. Skelneevnens kronjuvel. St. Ansgars Forlag 1983.
Siegel, D. J. & Hartzell, M. Forældre indefra. Akademisk forlag 2006.
Smith, Huston. Religioner i Øst og Vest 1 + 2. Borgen 1984.
Sommerville, C. John. Barndommens storhed og fald. Bogklubben Samtid 1992.
Stolk, Sirkar van & Dunlop, Daphne. Hazrat Inayat Khan og sufibudskabet.
Taylor, Jill Bolte. My stroke of insight. Viking 2006.
Thomasevangeliet. Oversat af Giversen, Søren. Gyldendal 1990.
Tolle, Eckhart. Stilhedens budskab. Borgen 2003.
Vedfelt, Ole. Drømmenes dimensioner. Gyldendal 2007.
Wilber, Ken. Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambhala Publications 2000.