Bønnerup strand

Mystik - min vej til frihed

Mystik - min vej til frihed

 

Mystikerne har i årtusinder berettet om en frihed og glæde uden grænser, altid til rådighed når blot - når blot vi kan overgive os til det ukendte lys og mørke i os og øve os i at tro, at lyset er stærkest, en tro som styrkes af erfaringen.

Enhver som fordyber sig i dybdepsykologi, meditation, drømme, nærdødsoplevelser o.l. støder før eller siden på mystikken.

Her er en kort introduktion: "Hvad er mystik, poetisk sammenfatning?"

Du finder en mere uddybende beretning om mit liv i og med mystik i disse bøger:

Afrodite, min elskede. Beretning om svigt og tilgivelse. Skriveforlaget 2019.

Den mystiske oplevelse. Skriveforlaget 2016.

The Mystic's Path, e-bog på amazon.com 2015.

Mystikkens vej - til frihed. Skriveforlaget 2014.

Jeg vejleder motiverede og parate enkeltpersoner og små grupper om brug af opmærksomhedsøvelser, visualisering, meditation, drømme m.m. som led i udvikling og heling af bevidsthed og personlighed.

INTRODUKTION

Mystikkens vej er en mangeårig, ja livslang vej til indre frihed, til en dyb indre ro og glæde hinsides enhver smerte.

En frihed og glæde som ikke vil noget med nogen eller noget, som blot er, ligesom tyngdekraften er. Naturens og naturkræfternes ro, som hviler i sig selv før og hinsides menneskets sprog og begreber.

En frihed, ro og glæde som muliggør et nærvær i tidens og emotionernes verden, der forløser og heler uden at have det som formål.

I 1985-86 gik jeg i gang med et smertefuldt, personligt og bevidsthedsmæssigt udviklingsarbejde. Kort efter begyndte jeg - meget overraskende - at modtage en vældig strøm af spontane indre oplevelser med spirituelt og dybdepsykologisk indhold.

Modtog sådanne oplevelser i en lang årrække. De fleste kom som led i drømme og klardrømme eller under spontane visioner og meditative tilstande. Andre kom under opmærksomhedsøvelser o.l. hjemme og på kurser.

Mange af oplevelserne inddrog personen (symbolet) Jesus og andre vigtige kristne symboler. Der var også talrige "kontakter" med Buddha og andre buddhistiske symboler, samt med vigtige hinduistiske symboler.

Desuden taoistisk symbolik, sufi-symbolik, symboler fra den græske og nordiske mytologi samt klassiske spirituelle natursymboler med mere.

Mange af oplevelserne havde karakter af spirituelle og dybdepsykologiske budskaber eller udredninger. Nogle i digtform, andre som prosa.

Bøgerne rummer et udvalg af disse tekster. De kom alle "af sig selv" som en slags "diktat" fra en lydløs indre stemme under (ud fra) spontane tilstande af fuldstændig indre stilhed og klarhed.

Andre af oplevelserne havde karakter af regulære "mystiske" visioner o.l. - højintensive, sinds- og kropsrystende tilstande. Jeg refererer nogle af dem i Den mystiske oplevelse. 

Mange af teksterne rummer ord og vendinger, der ofte forstås som religiøse eller spirituelle. De optræder her som et årtusindgammelt symbolsprog, som metaforer og allegorier.

Jeg underkender ikke betydningen af forebyggelse og reduktion af lidelse og bidrag til frihed og glæde gennem ydre foranstaltninger, individuelle såvel som kollektive. Har beskæftiget mig med sådanne næsten hele mit arbejdsliv, men de er ikke emnet her.

Erik Palle Olesen

E-mail: epo@oeprofil.dk 
Erik Palle Olesen
 
Afrodite, min elskede.
Beretning om svigt
og tilgivelse
 
 Den Mystiske Oplevelse
 The Mystic's Path - to Freedom
 The Mystic's Path
to Freedom
 
Mystikkens Vej
til frihed